SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Tên công ty – Mã số thuế:
SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
Tên giao dịch (tiếng Anh):
HO CHI MINH CITY DEPARTMENT OF HEALTH
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown