SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

Tên công ty – Mã số thuế:
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
Tên giao dịch (tiếng Anh):
HO CHI MINH CITY DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING
Địa chỉ:
66,68 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh:
66,68 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật:
Lê Hồng Sơn
Mã số thuế:
Mã số thuế: 0307666583
Ngành nghề chính:
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown