Other countries

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Dong Tam Joint Stock Company
Địa chỉ:
Cụm Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, Lô B18, đường số 2, Phường VII, Tp Vị Thanh, Hậu Giang
Đại diện pháp luật:
Lê Trung Chính
Mã số thuế:
6300017982 (20/12/2005)
Giấy phép kinh doanh:
6300017982 (20/12/2005)
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
European Economic Area
Tên viết tắt:
EEA
Ngành nghề chính:
Khu vực kinh tế châu Âu (tiếng Anh: European Economic Area, viết tắt là EEA) được thành lập ngày 1.1.1994 tiếp theo một thỏa ước giữa các nước hội viên của Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (European Free Trade Association, EFTA), Cộng đồng châu Âu (EC), và mọi nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Nó cho phép các nước hội viên của Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu tham gia vào thị trường chung châu Âu mà không gia nhập Liên minh châu Âu.
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Rubber Board
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown