Việt Nam cho phép gia hạn giấy phép lao động, cấp mới giấy phép lao động sau đại dịch Covid-19

Theo thông tin mới nhất, Chính Phủ Việt Nam đã cho phép các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật là người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp được gia hạn giấy phép lao động; các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật là người nước ngoài thay thế cho những người không được nhập cảnh hoặc không nhập cảnh trở lại Việt Nam được phép xin cấp giấy phép lao động mới. Nội dung này được ban hành trong nghị quyết số 84/NQ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 29/5/2020.

Việt Nam cho phép gia hạn giấy phép lao động, cấp mới giấy phép lao động sau đại dịch Covid-19

Ngoài ra, Chính Phủ cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công An, Bộ Lao Động Thương binh và xã hội thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp nhằm tạo điều kiện để chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài được phép nhập cảnh và làm việc tại Việt Nam để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Song song đó, Chính Phủ đưa ra vấn đề các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật được nhập cảnh phải thực hiện việc cách ly tập trung dưới sự giám sát của chính quyền, cơ quan y tế nơi tổ chức cách ly. Chính quyền địa phương nơi chuyên gia làm việc phải giám sát về y tế trong thời gian quy định đối với các chuyên gia hết thời gian cách ly về làm việc tại địa bàn. Nghiêm cấm phân biệt, kỳ thị người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Leave a Reply

UnknownVietnamEnglish