Văn bản pháp luật

Show Posts in

Luật xuất nhập cảnh 2019

Luật xuất nhập cảnh 2019 (2019 law of entry and exit of foreigners in Vietnam) thực ra là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, được Quốc hội nước Cộng …

Bộ luật Lao động Việt Nam mới nhất 2019

Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. Để tìm hiểu những quy định mới về vấn đề lao động của công …
EnglishVietnamUnknown