Tin tức

Show Posts in

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG QUA MẠNG Ở TIỀN GIANG

Giấy phép lao động qua mạng ở Tiền Giang được thực hiện qua trang Tiền Giang Hành Chính Công: http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/dich-vu-cong. Giấy phép lao động qua mạng ở Tiền Giang góp phần hỗ trợ giúp người lao động nước ngoài có thể nộp hồ sơ đơn giản, nhanh chóng, …
EnglishVietnamUnknown