Long An

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
DONG TAM DOTALIA JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ:
Số 02, Quốc Lộ 1, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An
Địa chỉ tiếng Anh:
2, National highway 1, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province
Đại diện pháp luật:
Nguyễn Văn An
Mã số thuế:
1100100761 (01/06/2007)
Giấy phép kinh doanh:
1100100761 (01/06/2007)
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
DONG TAM CERAMIC TILE JOINT VENTURE COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
Quốc lộ 1A, xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An
Địa chỉ tiếng Anh:
National highway 1A, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province
Đại diện pháp luật:
Võ Quốc Thắng
Mã số thuế:
1100789767
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown