CÔNG TY TNHH SRITHAI ( VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH SRITHAI ( VIỆT NAM)
SRITHAI ( VIETNAM) COMPANY LIMITED
Số 9 đường số 2, khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
9, Street No. 2, Song Than 1 Industrial Park, Di An Ward, Di An Town, Binh Duong Province, Vietnam
SANTI VISAWAMETEEKUL / SOMSAK TORAGSASKUL / PRIN BHOLNIVAS
3700255640 (25/11/1996)
Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. Nội dung cụ thể: – Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu các hàng hóa có mã HS: 3923, 3924, 6506, 7323, 8214, 8215, 8480, 3926, 4415, 9503; – Thực hiện quyền phân phối ( nội dung cụ thể thực hiện theo giấy phép kinh doanh). (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện các quy định của điều ước quốc tế, WTO mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường; phải làm thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật; Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
2220 (Chính)
Sản xuất sản phẩm từ plastic
1811
In ấn
(doanh nghiệp chỉ được hoạt động sau khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
1812
Dịch vụ liên quan đến in
(doanh nghiệp chỉ được hoạt động sau khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
3700255640 (25/11/1996)

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH SRITHAI ( VIỆT NAM)


UnknownVietnamEnglish