Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
Ministry of Labors, Invalids and Social Affairs
MOLISA
12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
12 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Hanoi City
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là một cơ quan của Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, việc làm, an toàn lao động, dạy nghề, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội.

Send Message to listing owner

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội


UnknownVietnamEnglish