admin

Show Posts in

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG QUA MẠNG Ở TIỀN GIANG

Giấy phép lao động qua mạng ở Tiền Giang được thực hiện qua trang Tiền Giang Hành Chính Công: http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/dich-vu-cong. Giấy phép lao động qua mạng ở Tiền Giang góp phần hỗ trợ giúp người lao động nước ngoài có thể nộp hồ sơ đơn giản, nhanh chóng, …

Dịch vụ giấy phép lao động tại Long An

Dịch vụ giấy phép lao động tại Long An hiện là dịch vụ được PNVT đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nước ngoài có thể sống và làm việc hợp pháp tại Long An, Việt Nam. Bạn đang lập hồ sơ xin giấy …

Dịch tiếng Anh sang tiếng Việt # 1 TPHCM

Dịch tiếng Anh sang tiếng Việt # 1 TPHCM là tiêu chí mà PNVT hướng đến để ngày càng mang lại bản dịch tốt nhất cho khách hàng. Nếu bạn cần dịch tài liệu catalogue, website, hoặc bản thuyết trình, thì đòi hỏi phải có một bản dịch …
UnknownVietnamEnglish