admin

Show Posts in

Bộ luật Lao động Việt Nam mới nhất 2019

Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. Để tìm hiểu những quy định mới về vấn đề lao động của công …

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An

Việc cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động; xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế Long An sẽ do Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An tiếp nhận và …
UnknownVietnamEnglish