admin

Show Posts in

Làm giấy phép lao động ở Cà Mau đảm bảo 100%

Làm giấy phép lao động ở Cà Mau là dịch vụ được công ty PNVT đẩy mạnh nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài làm việc ở Cà Mau. Người nước ngoài sử dụng dịch vụ này sẽ …

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG QUA MẠNG Ở TIỀN GIANG

Giấy phép lao động qua mạng ở Tiền Giang được thực hiện qua trang Tiền Giang Hành Chính Công: http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/dich-vu-cong. Giấy phép lao động qua mạng ở Tiền Giang góp phần hỗ trợ giúp người lao động nước ngoài có thể nộp hồ sơ đơn giản, nhanh chóng, …