admin

Show Posts in

Làm giấy phép lao động ở Cà Mau đảm bảo 100%

Làm giấy phép lao động ở Cà Mau là dịch vụ được công ty PNVT đẩy mạnh nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài làm việc ở Cà Mau. Người nước ngoài sử dụng dịch vụ này sẽ …

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG QUA MẠNG Ở TIỀN GIANG

Giấy phép lao động qua mạng ở Tiền Giang được thực hiện qua trang Tiền Giang Hành Chính Công: http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/dich-vu-cong. Giấy phép lao động qua mạng ở Tiền Giang góp phần hỗ trợ giúp người lao động nước ngoài có thể nộp hồ sơ đơn giản, nhanh chóng, …

Dịch vụ giấy phép lao động tại Long An

Dịch vụ giấy phép lao động tại Long An hiện là dịch vụ được PNVT đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nước ngoài có thể sống và làm việc hợp pháp tại Long An, Việt Nam. Bạn đang lập hồ sơ xin giấy …