Lớp học phiên dịch Cabin tại Vedico Edu do thầy Thọ ThoMaster hướng dẫn

MODULE 2: DỊCH SONG SONG & CABIN (SIMULTANEOUS AND CABIN INTERPRETATION) 1- MỤC TIÊU KHÓA HỌC (objectives): • Trang bị những kỹ năng và kỹ thuật phiên dịch song song và cabin cho cán bộ phiên dịch hiện tại và tương lai; • Nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả hơn trong công tác […]

Bài giảng luyện Biên dịch Online do thầy Thọ VEDICO hướng dẫn Viet Anh, Anh Viet

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP BIÊN DỊCH 2021 🤩🤩🤩A/ LỢI ÍCH KHI HỌC TẠI VEDICO EDU ***** Quyền lợi và những Giá trị gia tăng cho Học viên: === Học tập tại VEDICO, các Học viên không chỉ luyện các kỹ năng, bí kíp, ngón nghề… mà còn có cơ hội thực hành và làm […]

Lớp luyện các kỹ năng phiên dịch tiếng Anh thực hành tại Vedico Edu

LUYỆN PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH MODULE 1: DỊCH ĐUỔI (CONSECUTIVE INTERPRETATION) www.vedico.com.vn 1- Mục tiêu khoá học (objectives): • Trang bị những kỹ năng cần thiết, cơ bản cho người phiên dịch hiện tại và tương lai • Nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác phiên dịch. • Học viên sẽ tăng được khả […]

học dịch thuật tiếng Anh tại Hà Nội Interpreting Study in Hanoi 31

LUYỆN PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH MODULE 1: DỊCH ĐUỔI (CONSECUTIVE INTERPRETATION) www.vedico.com.vn 1- Mục tiêu khoá học (objectives): • Trang bị những kỹ năng cần thiết, cơ bản cho người phiên dịch hiện tại và tương lai • Nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác phiên dịch. • Học viên sẽ tăng được khả […]